Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải Tại sao phải vẽ ống chờ???

hoahiep

Active Member
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bản vẽ ống chờ để thi công lắp đặt các đoạn ống cần đâm qua tường:
Ngay lúc đan thép đáy bể, thành bể ta đặt các đoạn ống xuyên qua tường trước khi đổ betong và cố định bằng các thanh thép hàn thép thành bể. Đồng thời phải có biện pháp chống thấm tại vị trí đặt ống chờ.
 

Đính kèm

Top