Tại sao xử lí CO trước khi xử lí SO2 trong khí thải

tvhai1993

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đọc thấy các tài liệu có quy trình xử lí các khí thải như sau:
Bụi=>CO (đốt để chuyển thành CO2)=>SO2 (bằng hấp thụ)
Em có thắc mắc là: tại sao lại xử lí đốt CO trước, khi đốt CO trước sẽ tạo thành CO2, nhưng SO2 cũng bị oxi hóa thành SO3 => tiêu tốn thêm O2 và nhiên liệu đốt mồi? Sau khi đốt cho qua tháp hấp thụ thì cả CO2, SO2, SO3 đều bị giữ lại.
Nếu xử lí SO2 trước bằng tháp hấp thụ thì còn lại CO trong khí đầu ra, sau đó đốt CO thành CO2 và thải ra ngoài. Lượng O2 chỉ dùng để đốt CO nên cần ít hơn so với khi xử lí CO trước; CO2 thải ra ngoài ko cần xử lí vì ko quy định trong QVCN.
 

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mỗi người, mỗi tổ chức đều có 1 phương án khác nhau. Có thể trong trường hợp này thì tối ưu, còn trường hợp khác thì lại không.
Cách của họ có thể đúng trong trường hợp họ không muốn thải ra "khí nhà kính" thì sao. Đâu nhất thiết là phải đáp ứng theo pháp luật mà còn làm hơn thế nữa.
 

tvhai1993

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ví dụ trong đồ án tốt nghiệp này:
http://luanvan.co/luan-van/tinh-toan-thiet-ke-he-thong-xu-ly-khoi-thai-ben-ngoai-39025/
Sinh viên này viết: xử lí CO trước rồi làm nguội khí thải, sau đó cho đi qua tháp hấp thụ SO2.
Nhưng phần tinh toán khí O2 cung cấp cho việc đốt CO, em thấy thiếu mất sự tính phản ứng SO2 cháy tạo SO3.
-------------------------------------------------------------------------------
Để lợi về mặt kinh tế thì em nên để quá trình xử lí khí là: Bụi => SO2 (tháp hấp phụ huyền phù sữa vôi)=> đốt CO
Như vậy tránh được hao tổn O2 bị SO2 tiêu thụ khi đốt CO, nếu hấp thụ bằng NaOH thì còn tránh được phản ứng CO2 tác dụng NaOH.

Cho em hỏi thêm: nếu hấp thụ SO2 bằng NaOH thì ko thể thu hồi SO2 từ Na2SO3 và Na2SO4; cũng như bằng CaCO3 thì không thể thu hồi SO2 từ CaSO4. Như vậy có đúng không, nếu ko thì thu hồi bằng cách nào.
Anh cho ý kiến hộ em.
 

de^

Cây đầu làng
Bài viết
580
Nơi ở
Ho Chi Minh city
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
em thấy thiếu mất sự tính phản ứng SO2 cháy tạo SO3.
Không có nhiệt độ lý tưởng và có chất xúc tác sao mà tạo được
Cho em hỏi thêm: nếu hấp thụ SO2 bằng NaOH thì ko thể thu hồi SO2 từ Na2SO3 và Na2SO4; cũng như bằng CaCO3 thì không thể thu hồi SO2 từ CaSO4. Như vậy có đúng không, nếu ko thì thu hồi bằng cách nào.
Đương nhiên là không thu hồi được

Theo em CO và O2 tác dụng với nhau ở bao nhiêu độ và cần xúc tác gì ?
 
scroll-topTop