Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tư vấn Tại sao xử lý nước thải giấy lại không cần xl bằng pp kị khí?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Em có đang làm đồ án xlnt, dạo quanh đọc các tại liệu thì thấy rằng xlnt giấy và bột giấy tại sao ko cần xử lý kị khí?
Trong công trình xử lý nước thải thì khi nào mình cần xử lý kị khí (COD bao nhiêu?) Vì mỗi khi nghe xlsh thì đa số cứ chọn kị khi đi đôi với hiếu khi là luôn luôn, trong khi có thể bỏ được 1 trong 2.. em cảm ơn :D
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình nghĩ cũng chẳng có khoảng cố định nào cần xử lý kỵ khí đâu. minh mà làm COD>2000 là minh đã đề xuất kỵ khí rồi. nhưng có nhiều công trình 700-800 là ngta đa dùng kỵ khí. nó còn tùy thuộc vào một số thành phần khác nữa chứ k hẳn cứ phụ thuộc vào COD và BOD. Kỵ khí thường khó kiểm soát được quá trình xử lý, khi có sự cố thi hơi khó tìm và khắc phục được nguyên nhân.
còn tại sao XLNT giấy và bột giấy ko sử dụng kỵ khí thi bạn phải xem tính chất và thành phần nước thải của nói ntn rồi sẽ ra nguyên nhân tại sao thôi.
khi thiết kế 1 quy trình cong nghệ minh thấy người ta thường căn cứ vào tính chất, thành phần nước thải. lưu lượng, quỹ đất và vốn của nhà đầu tư.
 
Sửa lần cuối:
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình nghĩ cũng chẳng có khoảng cố định nào cần xử lý kỵ khí đâu. minh mà làm COD>2000 là minh đã đề xuất kỵ khí rồi. nhưng có nhiều công trình 700-800 là ngta đa dùng kỵ khí. nó còn tùy thuộc vào một số thành phần khác nữa chứ k hẳn cứ phụ thuộc vào COD và BOD. Kỵ khí thường khó kiểm soát được quá trình xử lý, khi có sự cố thi hơi khó tìm và khắc phục được nguyên nhân.
còn tại sao XLNT giấy và bột giấy ko sử dụng kỵ khí thi bạn phải xem tính chất và thành phần nước thải của nói ntn rồi sẽ ra nguyên nhân tại sao thôi.
khi thiết kế 1 quy trình cong nghệ minh thấy người ta thường căn cứ vào tính chất, thành phần nước thải. lưu lượng, quỹ đất và vốn của nhà đầu tư.
dạ, cảm ơn anh...mà nếu không xử lý kị khí chỉ xử lý hiếu khí thì cod có giảm không vậy anh?
 
Top