Tái sử dụng mặt bằng bãi chôn lấp rác sau khi bãi rác đóng cửa

manhlinh06dt1

Hạt giống tốt
Bài viết
1

saker

Cỏ 3 lá
Bài viết
52
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
sau khi bãi rác đóng cửa mặt bằng có thể thiết kế thành khu vui chơi giả trí,công viên,sân bóng bãi đỗ xe.khi quyết định lựa chọn sd lại bạn cần chú ý những mục tiêu chính.
- Khôi phục lại sự màu mỡ của đất
- Thiết kế và xây dựng lại 1 cách hài hòa giữa khu vực bãi và xung quanh
- Đảm bảo môi trường cho hệ sinh thái tồn tại và phat triển.
- Đem lại lợi nhận sau khi tái sử dụng
Và lớp phủ cưới cùng trên bãi chôn lấp phải đảm bảo các yếu tố sau
-Tầng đất chống thấm dày tối thiểu 45cm hoặc phủ 1 lớp màng tổng hợp có chiều dày tối thiểu 1mm
-Tầng đất trồng trọt có chiều dày15 cm
-Tầng đất sét có chiều dày từ 45cm để bảo vệ lớp chống thấm
-Lớp phủ cuối cùng phải có độ dốc tối thiểu 2% để thoát nc mưa.
 
  • Thread starter huynh thi tuyet nhung
  • Ngày gửi
scroll-topTop