Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Tải trọng khối (Tk) trong lọc sinh học?

  • Thread starter phungxuandieu
  • Ngày gửi
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Sao không thấy KS nào trả lời hết vậy!
Tại hạ xin mạn phép mở màn:
Nhắc đến tải trọng khối trong lọc sinh học là muốn nói đến khả năng xử lý các chất hữu cơ của một đơn vị vật liệu lọc.
VD: Đối với nước thải sinh hoạt thì có thể chọn tải lượng ( tải trọng khối) của lớp vật liệu đệm là 0.8 kg COD/m3 vật liệu
 
Top