Tần suất cập nhật bảng thông tin an toàn hóa chất SDS

Emma Hoang

Mầm xanh
Bài viết
13
Nơi ở
Hàm Tân, Bình Thuận

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều 24 nghị định 113/2017/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất . Phiếu an toàn hóa chất

1. Hóa chất nguy hiểm và hỗn hợp chất chứa một hoặc một số chất nguy hiểm có hàm lượng lớn hơn hoặc bằng mức quy định sau phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất:

Phân loại hóa chất theo ngưỡng (vui lòng tham khảo)

 • Phân loại hóa chất
 • Độc cấp tính
 • Ăn mòn/Kích ứng da
 • Tổn thương mắt nghiêm trọng/Kích ứng mắt
 • Tác nhân nhạy da/hô hấp
 • Đột biến tế bào mầm (cấp 1)
 • Đột biến tế bào mầm (cấp 2)
 • Tác nhân gây ung thư
 • Độc tính sinh sản
 • Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm đơn
 • Độc tính đến cơ quan cụ thể sau phơi nhiễm lặp lại
 • Nguy hại hô hấp (cấp 1)
 • Nguy hại hô hấp (cấp 2)
 • Nguy hại đối với môi trường thủy sinh

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hóa chất.

3. Phiếu an toàn hóa chất phải được xây dựng bằng tiếng Việt. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn cụ thể việc thực hiện xây dựng phiếu an toàn hóa chất.
 

Phuong Thu

Hạt giống tốt
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn,

Hiện tại theo như mình biết thì không có luật nào quy định tần suất cập nhật MSDS bao lâu 1 lần.
Tuy nhiên, tại Khoản 2 - Điều 40 - Thông tư số 28/2010/TT-BCT nêu rõ như sau:
"2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Hóa chất, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất. Phiếu an toàn hóa chất được chuyển giao miễn phí cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận hóa chất nguy hiểm ngay tại thời điểm giao nhận hóa chất lần đầu và khi có sự sửa đổi, bổ sung nội dung về Phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 3 điều này".

=> Vậy MSDS của hóa chất nguy hiểm được cập nhật khi:
1. Cập nhật lần đầu
2. Khi có thay đổi, bổ sung nội dung MSDS so với MSDS ban đầu

Ms Phương CHCV.
 
scroll-topTop