Tần suất kiểm nghiệm nước nguồn cho sản xuất thực phẩm

#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty em làm về lĩnh vực gì?
Công ty e sản xuất nước uống đóng chai, nước giải khát từ nguồn giếng khoan tự khai thác. Đã áp dụng theo QCVN 01:2009/BYT cho nước nguồn. Tuy nhiên giấy phép khai thác có quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo TT50/2015/BYT, e đọc thông tư xong k hiểu nên áp dụng sao hay chỉ cần theo 01:2009.hix
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Công ty e sản xuất nước uống đóng chai, nước giải khát từ nguồn giếng khoan tự khai thác. Đã áp dụng theo QCVN 01:2009/BYT cho nước nguồn. Tuy nhiên giấy phép khai thác có quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước theo TT50/2015/BYT, e đọc thông tư xong k hiểu nên áp dụng sao hay chỉ cần theo 01:2009.hix
Chỉ tiêu tự phân tích hàng ngày làm tại cty, chỉ tiêu A phân tích hàng tuần, chỉ tiêu B 6 tháng/ lần, C 2 năm/lần. A,B,C phân tích bên ngoài nhé
 
#5
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có bắt buộc kiểm nghiệm bên ngoài PTN có ISO 17025 k ạ? E đọc VBPL k quy định việc này Vì bên e cũng có phòng thí nghiệm nên muốn tiết kiệm chi phí.
Phải có 17025 đó em (TT 50/2015/TT-BYT)
Điều 7. Xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm

2. Việc xét nghiệm chất lượng nước phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 về các chỉ tiêu chất lượng nước được xét nghiệm.
 
#7
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Phải có 17025 đó em (TT 50/2015/TT-BYT)
Điều 7. Xét nghiệm chất lượng nước thành phẩm

2. Việc xét nghiệm chất lượng nước phải được thực hiện tại các phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 về các chỉ tiêu chất lượng nước được xét nghiệm.
Khi đọc TT50/2015/TT-BYT đều ghi "xét nghiệm nước thành phẩm" nên e mới thấy rối. Thành phẩm bên e là nước uống đóng chai, nước giải khát... cty đã kiểm nghiệm theo HSCB. Chẳng có lẽ nước nguồn khai thác từ giếng khoan lên cũng áp dụng theo Điều 7 này???
 
Top