Tần suất phải tiến hành thau rửa bể chứa, hành lang bảo vệ của bể chứa nước sạch

ganhokk

Mầm xanh
Bài viết
10
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho em hỏi bao lâu thì phải thau rửa bể chứa nước sạch ạ? Bình thường em thấy bảo cứ 6 tháng / lần nhưng không biết là có quy định j về việc thau rửa bể chứa ko. Với cả vấn đề nữa là các quy định về hành lang bảo vệ của bể chứa nước sạch.
E mong các tiền bối chỉ giáo với ạ.
Em cảm ơn.
 
scroll-topTop