Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

tảo trong hồ.

oriole

Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
lượng oxy cần thiết để xảy ra các quá trình oxy hóa là chủ yếu từ quá trình quang hợp của tảo và oxy hòa tan do gió thổi mặt nước gợn sóng. Tuy nhiên nếu nhiều tảo thì là hiện tượng phú dưỡng hóa,vậy ai có thể có một tỉ lệ phù hợp giữa bề mặt, độ sâu, hàm lượng chất hữu cơ và số lượng tảo không nhỉ, để từ tỉ lệ này mình có thể điều khiển quá trình oxy hóa mà không cần sục khí.
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xử lý nước thải bằng phương pháp hồ sinh vật

lượng oxy cần thiết để xảy ra các quá trình oxy hóa là chủ yếu từ quá trình quang hợp của tảo và oxy hòa tan do gió thổi mặt nước gợn sóng. Tuy nhiên nếu nhiều tảo thì là hiện tượng phú dưỡng hóa,vậy ai có thể có một tỉ lệ phù hợp giữa bề mặt, độ sâu, hàm lượng chất hữu cơ và số lượng tảo không nhỉ, để từ tỉ lệ này mình có thể điều khiển quá trình oxy hóa mà không cần sục khí.
Bạn này hỏi khó quá, mới vào Tết mà đụng câu này là muốn xỉu rồi.
Mối quan hệ giữa tất cả các yếu tố này rất phức tạp. Trong các yếu tố cơ bản để thiết kế hệ thống xử lý nước thải bằng phương pháp hồ sinh vật, theo mình thông số Lượng ô nhiễm (dưới dạng chất dinh dưỡng Nitơ, phốt pho) là quan trọng nhất. Không phải mức ô nhiễm bao nhiêu cũng có thể quăng vào hồ sinh học được. Hơn nữa việc ảnh hưởng của phú dưỡng là lớn hay nhỏ còn chịu sự ảnh hưởng của công trình xử lý phía sau nữa.
Còn độ sâu có thể chọn theo kinh nghiệm là được. Vì độ sâu là thông số liên quan đến kỹ thuật nhiều hơn, khó có thể thay đổi được.

Bạn thấy sao?
 
Top