TCVN 261:2001Tiêu chuẩn thiết kế Bãi chôn lấp CTR

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
 • Tên văn bản : Ban hành tiêu chuẩn XD Việt nam TCVN 261:2001 " Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế "
 • Lĩnh vực: Môi trường xây dựng
 • Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng
 • Số/Ký hiệu: 35/2001/QĐ-BXD
 • Ngày ban hành: 1/11/2002
 • Ngày có hiệu lực: 1/11/2002
 • Trích dẫn : Ban hành tiêu chuẩn XD Việt nam TCVN 261:2001 " Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế "
 • Người ký :Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên
 • Loại văn bản: Tiêu chuẩn môi trường
 

Đính kèm

 • TCVN 261-2001.pdf
  473.3 KB · Lượt xem: 14,653

hoangpro1234

Mầm xanh
Bài viết
13
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mâu thuẫn
TCVN 261-2001 BXD mâu thuẫn với thông tư liên tịch số 01/2001/ ttlt bkhcnmt-bxd
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong-tu-lien-tich-so-01-2001-ttlt-bkhcnmt-bxd.132315.html
- TCVN 261-2001 BXD đưa ra: khu công nghiệp lớn, khu chế xuất có Khối lượng chất thải tiếp nhận trên 200.000 tấn/ năm. Diện tích ô chôn lấp trên 25.000 (m2) = 2.5ha
- Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD khu công nghiệp lớn, khu chế xuất có Khối lượng chất thải tiếp nhận trên 200.000 tấn/ năm. Diện tích ô chôn lấp trên 50 ha
Mình tra trên thư viện pháp luật cả tiêu chuẩn và thông tư trên đều còn hiệu lực, đang bị lúng túng 2 cái trên
 
scroll-topTop