TCVN 261:2001Tiêu chuẩn thiết kế Bãi chôn lấp CTR

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

vantuyenenv

Cây đầu làng
Bài viết
519
Nơi ở
Thu Duc
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
  • Tên văn bản : Ban hành tiêu chuẩn XD Việt nam TCVN 261:2001 " Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế "
  • Lĩnh vực: Môi trường xây dựng
  • Cơ quan ban hành : Bộ Xây dựng
  • Số/Ký hiệu: 35/2001/QĐ-BXD
  • Ngày ban hành: 1/11/2002
  • Ngày có hiệu lực: 1/11/2002
  • Trích dẫn : Ban hành tiêu chuẩn XD Việt nam TCVN 261:2001 " Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế "
  • Người ký :Thứ trưởng Nguyễn Văn Liên
  • Loại văn bản: Tiêu chuẩn môi trường
 

Đính kèm

hoangpro1234

Mầm xanh
Bài viết
13
Nơi ở
Hà nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mâu thuẫn
TCVN 261-2001 BXD mâu thuẫn với thông tư liên tịch số 01/2001/ ttlt bkhcnmt-bxd
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/thong-tu-lien-tich-so-01-2001-ttlt-bkhcnmt-bxd.132315.html
- TCVN 261-2001 BXD đưa ra: khu công nghiệp lớn, khu chế xuất có Khối lượng chất thải tiếp nhận trên 200.000 tấn/ năm. Diện tích ô chôn lấp trên 25.000 (m2) = 2.5ha
- Thông Tư Liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD khu công nghiệp lớn, khu chế xuất có Khối lượng chất thải tiếp nhận trên 200.000 tấn/ năm. Diện tích ô chôn lấp trên 50 ha
Mình tra trên thư viện pháp luật cả tiêu chuẩn và thông tư trên đều còn hiệu lực, đang bị lúng túng 2 cái trên
 
scroll-topTop