Tài liệu TCVN 2622:1995 :PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ (Phiên bản Anh ngữ)

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mấy hôm nay thấy các Group các bạn hỏi vài vấn đề về PCCC, sẵn tiện đây mình chia sẽ một TCVN về PCCC để các bạn tham khảo. Nội dung tiếng Việt thì chắc bạn nào cũng có, nhưng nội dung bằng Anh ngữ thì còn một số bạn chưa có. Hi vọng là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn làm việc an toàn và hiệu quả.
TCVN 2622:1995 PHÒNG CHÁY, CHỐNG CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU THIẾT KẾ (Fire prevention and protection for buildings and structures - Design requirements) .
 

Đính kèm

Top