TCVN 4317-1986 Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế mới, cải tạo nhà kho trong phạm vi cả nước
Tiêu chuẩn này không áp dụng để thiết kế các nhà kho bảo quản các loại:
- Nguyên vật liệu rời: xi măng bột, thức ăn gia súc...
- các sản phẩm có yêu cầu công nghiệp bảo quản đặc biệt: chất nổ chất phóng xạ...
- TC này không áp dụng để thiết kế kho lạnh hoặc nhà kho tạm thời
Khi thiết kế nhà kho ngoài các điều trong quy định này,phải tuân theo các TCVN và TCN khác có liên quan.
 

Đính kèm

  • TCVN 4317-1986 Nha kho - Nguyen tac co ban de thiet ke.pdf
    143.5 KB · Lượt xem: 1,523
scroll-topTop