TCVN 46-1984 Chong set cho cac CTXD - Tieu chuan TK - TC

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn áp dụng bắt buộc toàn phần
Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế thi công

Quy định chung:
Tiêu chuẩn này áp dụng để thiết kế thi công, nghiệm thu và quản lí thiết bị chống sét cho các công trình xây dựng dạng mới, cải tạo hoặc mở rộng
Không áp dụng tiêu chuẩn này đối với các công trình sau:
a. Công trình ngầm, công trình di động, công trình đặc biệt về quân sự và các kho chứa vật liệu chất nổ
b. Các đường dây tải điện, mạng tiếp xúc, điện tín, điện thoại, truyền thanh, ăng teng của các đài thu phát sóng vô tuyến điện, vô tuyến truyền hình và các kho xăng dầu.
 

Đính kèm

scroll-topTop