TCVN 4756-1989 Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh

Đính kèm

 • TCVN 4756-1989 Quy pham noi dat va noi khong thiet bi dien.pdf
  553.4 KB · Lượt xem: 16,688

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9358:2012
LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - YÊU CẦU CHUNG
Installation of equipment earthing system for industrial projects - General requirements
Lời nói đầu
TCVN 9358 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 319 : 2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9358 : 2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
 

Đính kèm

 • TCVN6716_2013.doc
  364.5 KB · Lượt xem: 2,032

Binh_safety

Mầm xanh
Bài viết
14
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nhận được email của ông hỏi về hiệu lực của TCVN 4756:1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cung cấp các thông tin như sau:

1. TCVN 4756:1989 đã bị hủy bỏ và không còn hiệu lực áp dụng.

2. Để tham khảo hoặc viện dẫn các quy định liên quan đến nối đất thiết bị điện, đề nghị ông xem TCVN 7447-5-54:2005 Hệ thống lắp đặt điện của các tòa nhà – Phần 5-54: Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện. Bố trí nối đất, dây bảo vệ và dây liên kết bảo vệ.

3. TCVN 9206:2012 Đặt các thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng- Tiêu chuẩn thiết kế đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố áp dụng. Việc viện dẫn đến TCVN 4756:1989 đã được lưu ý và thay thế trong toàn bộ nội dung của TCVN này (ví dụ tại Điều 2), tuy nhiên, tại Điều 11.1 vẫn chưa được chỉnh sửa hết. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiến hành việc đính chính đối với TCVN trên một cách thích hợp.
 

Đính kèm

 • TCVN7447-5-54_2005.doc
  333.5 KB · Lượt xem: 3,039

tram pham

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi, vây việc kiểm tra điện trở nối đất của trạm biến áp thì mình áp dụng tiêu chuẩn nào vậy ạ? Theo em biết, có 2 (hoặc nhiều hơn) TCVN qui định về việc này nên em đang rất bối rối không biết áp dụng cái nào. Trạm biến áp ở công ty em là trạm xoay chiều 3 pha 220V và 380V. Các anh chị giúp em với
 

Đính kèm

 • TCVN9358_2012_Nối đất thiết bị.doc
  1.2 MB · Lượt xem: 3,939
 • 11TCN18_2006_quy pham trang bi dien.doc
  1.3 MB · Lượt xem: 1,053

vinacontrol

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi, vây việc kiểm tra điện trở nối đất của trạm biến áp thì mình áp dụng tiêu chuẩn nào vậy ạ? Theo em biết, có 2 (hoặc nhiều hơn) TCVN qui định về việc này nên em đang rất bối rối không biết áp dụng cái nào. Trạm biến áp ở công ty em là trạm xoay chiều 3 pha 220V và 380V. Các anh chị giúp em với

Bạn dùng TCVN 9358:2012
 
scroll-topTop