phần mềm quản lý rác thải thông minh

còn hiệu lực TCVN 5053 1990 Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu an toàn

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi mọi người , thời gian gần đây có một số bạn hỏi về tín hiệu màu sắc trong các biển cảnh báo về an toàn...đối với các bạn mới bắt đầu công việc HSE, việc tìm hiểu các QCVN và TCVN trong một rừng quy phạm là một việc hết sức khó khăn. Hôm nay mình xin gởi đến" Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5053:1990 về Màu sắc tín hiệu và dấu hiệu An toàn do Ủy ban Khoa học kỹ thuật Nhà nước ban hành" để các bạn chúng ta có thêm tài liệu để tham khảo.
 

Đính kèm

Top