TCVN 6102-1996 PCCC - Chất chữa cháy - Bột

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn này là 1 trong những quy định về đặc điểm kĩ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho việc dập tắt lửa. Những đặc điểm kĩ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó có thể bán để chữa cháy.
 

Đính kèm

  • TCVN 6102-1996 PCCC - Chat chua chay - Bot.pdf
    1.4 MB · Lượt xem: 2,704
scroll-topTop