TCVN 6102-1996 PCCC - Chất chữa cháy - Bột

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn này là 1 trong những quy định về đặc điểm kĩ thuật của những chất chữa cháy thông dụng và cần được xác định cho việc dập tắt lửa. Những đặc điểm kĩ thuật này được xác định để chứng minh rằng chất chữa cháy đang đề cập ít nhất cũng có khả năng hữu ích tối thiểu về dập tắt lửa và do đó có thể bán để chữa cháy.
 

Đính kèm

scroll-topTop