TCVN 6153:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng toàn phần
TCVN 6153-1996
Bình chịu áp lực
Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo
Pressure vessels - Safety engineering requirements of design, construction,
manufacture.

1. Phạm vi áp dụng
1.1 . Tiêu chuẩn này áp dụng cho
a. Bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) có áp suất làm việc định mức cao
hơn 0,7 kG/cm2 (không kể áp suất thuỷ tĩnh) .
b. Bể xitec) và thùng dùng để chứa, chuyên chở khí hoá lỏng hoặc các chất
lỏng có áp suất làm việc cao hơn 0,7 kG/cm2 hoặc chất lỏng hay chất rắn dạng
bột không có áp suất nhưng khi tháo ra dùng chất khí có áp suất cao hơn 0,7
kG/cm2
c. Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hoá lỏng ; khí hoà tan có áp
suất làm việc cao hơn 0,7 kG/cm2
d. Nồi hơi đun bằng điện có áp suất làm việc cao hơn 0,7 kG/cm2 hoặc các
nồi đun nước nóng bằng điện có nhiệt độ nước nóng cao hơn 1150C
1. 2. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho .
a. Thiết bị sưởi ấm bằng hơi hay nước nóng ;
b. Bình có dung tích từ 25 lít trở xuống nếu tích số giữa dung tích (tính bằng
lít) với áp suất (tính bằng kG/cm2 ) không lớn hơn 200 ;
c. Xi lanh máy hơi nước và máy nén khí, các bình làm nguội và phân li dầu
– nước trung gian không tách rời của hệ thống máy nén, các bầu không khí của
bơm, các thiết bị giảm chấn động v.v. . .
d . Bnh khô ng phải bằng kim loại ;
e. Bình chứa nước có áp suất, nhưng nhiệt độ nước không quá 1150C hoặc
chứa chất lỏng khác có nhiệt độ môi chất không quá điểm sôi ứng với áp suất 0,7
kG/cm2
g. Bình chân không.
h. Bình hấp từng chiếc lốp ô tô, xe đạp.
 

Đính kèm

  • 63070093-TCVN-6153-1996-Binh-AP-Luc-Yeu-Cau-Ve-Thiet-Ke-ket-Cau-che-Tao-1.pdf
    171.7 KB · Lượt xem: 4,051
scroll-topTop