TCVN 6154:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kt an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình chịu áp lực( sau đây gọi tắt là bình) cso áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7KG/CM2, thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 6153:1996

Tiêu chuẩn trích dẫn:
TCVN 1995: Thiết bị áp lực mối hàn -Yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
TCVN: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn ,kết cấu,chế tạo
 

Đính kèm

  • TCVN 61541996.pdf
    58.7 KB · Lượt xem: 821
scroll-topTop