TCVN 6154:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kt an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo, phương pháp thử

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phạm vi áp dụng:
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bình chịu áp lực( sau đây gọi tắt là bình) cso áp suất làm việc cho phép lớn hơn 0,7KG/CM2, thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn TCVN 6153:1996

Tiêu chuẩn trích dẫn:
TCVN 1995: Thiết bị áp lực mối hàn -Yêu cầu về thiết kế kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
TCVN: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật về an toàn ,kết cấu,chế tạo
 

Đính kèm

scroll-topTop