TCVN 6155:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Phạm vi áp dụng và quy định chung:
Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt sử dụng sửa chữa đối với các bình chịu áp lực ( sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi hiệu lực của TCVN: 6153:1996
Người lắp đặt và sữa chữa bình phải có tư cách pháp nhân và được phép của cơ quan thẩm quyền theo quy định
Việc lắp đặt , sửa chữa và sử dụng các bình phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành và tiêu chuẩn này. Khi lắp đặt hoặc sửa chữa các bộ phận chịu áp lực của bình phải tuân thủ theo thiết kế công nghệ lắp đặt hay sủa chữa đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Tiêu chuẩn trích dẫn:
TCVN 6008: 1995, Thiết bị áp lực -Mối hàn- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.
TCVN 6153: 1996 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế và kết cấu chế tạo.
 

Đính kèm

  • TCVN 61551996.pdf
    153.5 KB · Lượt xem: 2,088
scroll-topTop