TCVN 6156:1996: Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương p

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. Phạm vi áp dụng và qui định chung.
1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bình chịu áp lực (sau đây gọi tắt là bình) thuộc phạm vi
hiệu lực của TCVN 6153 : 1996.
1.2. Tất cả các bình đều phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm

thuật trước khi đưa vào sử dụng, trong quá trình sử dụng và điều tra khi xẩy ra sự cố theo đúng
quy định của tiêu chuẩn này.
1.3. Cấm sử dụng các bình đã quá kì hạn khám nghiệm ghi trong lí lịch hoặc biên bản khám
nghiệm, giấy phép sử dụng.
2. Tiêu chuẩn trích dẫn
TCVN 6153: 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu chế tạo.
TCVN 6154: 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu chế tạo-
Phương pháp thử.
TCVN 6155: 1996 Bình chịu áp lực – Yêu cầu kĩ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa.
 

Đính kèm

  • 72637777-TCVN-6156-1996-Binh-ch?u-ap-l?c-–-Yeu-c?u-k?-thu?t-an-toan-v?-l?p-??t-s?-d?ng-s?a-ch?a-.pdf
    109.6 KB · Lượt xem: 1,329
scroll-topTop