TCVN 6304-1997 CHAI CHỨA KHÍ ĐỐT HÓA LỎNG - YÊU CẦU AN TOÀN TRONG BẢO QUẢN, XẾP DỠ VÀ VẬN CHUYỂN

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng có dung tích nước đến 150 lít tại:
a) các kho cung ứng khí đốt hóa lỏng nạp chai;
b) các cơ sở nạp khí đốt hóa lỏng vào chai;
c) các cơ sở sử dụng khí đốt hóa lỏng;
d) các cửa hàng bán khí đốt hóa lỏng nạp chai;
e) các phương tiện vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng.
1.2. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với:
a) các điểm giao nhận và cung cấp khí đốt hóa lỏng cho ô tô chạy bằng khí đốt hóa lỏng;
b) các thiết bị sử dụng khí đốt hóa lỏng nạp chai làm nhiên liệu, các phương tiện chuyên dùng để vận chuyển khí đốt hóa lỏng dạng rời.
TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
TCVN 2622 : 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.
TCVN 6223 : 1996 Cửa hàng khí đốt hóa lỏng – Yêu cầu chung về an toàn.
TCVN 5507 - 1991 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển link TCVN 5507 - 2002
 

Đính kèm

  • TCVN 6304-1997 Chai ch?a khí ??t hóa l?ng. Yêu c?u an toàn trong b?o qu?n, x?p d? và v?n chuy?n.doc
    73 KB · Lượt xem: 7,687
Sửa lần cuối:
scroll-topTop