TCVN 7161-1 : 2009-HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-T/C VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TCVN 7161-1 : 2009-HT CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-TCVL VÀ THIẾT KẾ HT-YÊU CẦU CHUNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7161-1 : 2009
ISO 14520-1 : 2006
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG

Lời nói đầu


TCVN 7161-1:2009 thay thế TCVN 7161-1:2002.
TCVN 7161-1:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-1:2006 và Cor 1:2007.
TCVN 7161-1:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau:
TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) - Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) - Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227 ea.
TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005) - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.
 

Đính kèm

  • TCVN7161-1_2009.doc
    1.3 MB · Lượt xem: 2,966
Sửa lần cuối:
scroll-topTop