TCVN 7161-13 : 2009-HT CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ-TCVL VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG- PHẦN 13

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 7161-13 : 2009
ISO 14520-13 : 2005
HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG KHÍ - TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHẦN 13: KHÍ CHỮA CHÁY IG-100


Lời nói đầu
TCVN 7161-13:2009 thay thế TCVN 7161-13:2002.
TCVN 7161-13:2009 hoàn toàn tương đương với ISO 14520-13:2005.
TCVN 7161-13:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 21 Thiết bị phòng cháy chữa cháy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
TCVN 7161 (ISO 14520) Hệ thống chữa cháy bằng khí - Tính chất vật lý và thiết kế hệ thống bao gồm các phần sau:
TCVN 7161-1:2009 (ISO 14520-1:2006) - Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7161-9:2009 (ISO 14520-9:2006) - Phần 9: Khí chữa cháy HFC 227 ea.
TCVN 7161-13:2009 (ISO 14520-13:2005) - Phần 13: Khí chữa cháy IG-100.
 

Đính kèm

  • TCVN7161-13.doc
    174 KB · Lượt xem: 2,282
scroll-topTop