Ứng dụng Gom Rác GRAC

còn hiệu lực TCVN 8092:2009 : KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi all, hôm nay mình tiếp tục gởi đến mọi người tài liệu TCVN để mọi người tham khảo . TCVN 8092 : 2009 :KÝ HIỆU ĐỒ HỌA – MÀU SẮC AN TOÀN VÀ BIỂN BÁO AN TOÀN – BIỂN BÁO AN TOÀN SỬ DỤNG Ở NƠI LÀM VIỆC VÀ NƠI CÔNG CỘNG. Chúc mọi người làm việc hiệu quả.
P/S : Mọi người vui lòng xem file đính kèm nha.
 

Đính kèm

Top