TCVN 8207-1 : 2009 Phương tiện bảo vệ cá nhân - Phương tiện chống rơi ngã từ trên cao - Hệ thống ..

Minh YMT

Admin
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

TCVN 8207-1 : 2009

ISO 22846-1 : 2003

PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHƯƠNG TIỆN CHỐNG RƠI NGÃ TỪ TRÊN CAO - HỆ THỐNG DẪN CÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LÀM VIỆC

Personal equipment for protection against falls - Rope access systems - Part 1: Fundamental principles for a system of work

Lời nói đầu

TCVN 8207-1 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 22846-1:2003.

TCVN 8207-1 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 94 Phương tiện bảo hộ cá nhân biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Lời giới thiệu

Dẫn cáp là một hệ thống cung cấp cho người sử dụng các biện pháp, điển hình là cách sử dụng dây tết sợi tổng hợp và thiết bị phụ trợ, để dẫn, đỡ đến một chỗ làm việc và sau đó là biện pháp kéo ra khỏi chỗ làm việc đó để thực hiện một nhiệm vụ công việc.

Dẫn cấp có nguồn gốc từ hoạt động leo núi và đặc biệt ở các hang động, ở đó chỉ sử dụng được một dây cáp đơn. Để thích ứng với môi trường làm việc, các kỹ thuật và một số thiết bị đã được thay đổi. Thay đổi đáng kể nhất đó là một dây cáp thứ hai để tạo ra sự an toàn bổ sung. Những thay đổi này cho phép hệ thống có được mức độ bảo vệ người thao tác tương đương hoặc tốt hơn so với các dạng dẫn tương tự khác.

Trong một hệ thống điển hình, một dây cáp (dây vận hành) được sử dụng để dẫn vào và kéo ra (luôn luôn là đi lên và đi xuống) và để đỡ tại chỗ làm việc. Gắn một dây đỡ vào người sử dụng và các dụng cụ thiết kế đặc biệt được gắn vào dây vận hành và dây đỡ. Dây khác (dây an toàn) được nối với người sử dụng thông qua một dụng cụ an toàn di chuyển dọc theo dây an toàn khi người sử dụng đi lên hoặc đi xuống bằng dây vận hành. Trong trường hợp xảy ra hỏng dây vận hành hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó, dây an toàn sẽ bảo vệ chống rơi ngã và hạn chế tải trong tác dụng lên thiết bị và người thao tác. Đây là một ví dụ của hệ thống. Tuy nhiên, cần phải cung cấp một hệ thống dẫn cơ bản và một hệ thống dự phòng cũng được hoàn thiện theo cách khác. Các kỹ thuật và thiết bị sử dụng cho mục đích này có thể được mở rộng cho cả di chuyển ngang và hỗ trợ trèo.

Việc sử dụng an toàn hệ thống dẫn cáp cần người có năng lực, thường đạt được thông qua việc huấn luyện, và được xác nhận bằng việc đánh giá độc lập và cấp chứng chỉ, không chỉ trong việc sử dụng bản thân hệ thống, mà còn giải cứu/ cứu thoát người cùng làm.

Tiêu chuẩn này cung cấp khuôn mẫu chung về yêu cầu kỹ thuật và việc vận hành dẫn cáp, mỗi quốc gia, vùng và địa phương có thể có các yêu cầu riêng. Những yêu cầu này phải được bổ sung vào tiêu chuẩn.


PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN - PHƯƠNG TIỆN CHỐNG RƠI NGÃ TỪ TRÊN CAO - HỆ THỐNG DẪN CÁP - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG LÀM VIỆC

Personal equipment for protection against falls - Rope access systems - Part 1: Fundamental principles for a system of work

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này nêu ra những nguyên tắc cơ bản để sử dụng các phương pháp dẫn cáp khi làm việc ở trên cao. Tiêu chuẩn này áp dụng cho người sử dụng lao động, người lao động và những cá nhân khi họ sử dụng các phương pháp dẫn cáp, những người thực hiện công việc dẫn cáp và áp dụng cho các hiệp hội dẫn cáp. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng để sử dụng các phương pháp dẫn cáp trên các công trình, các kết cấu khác (trên mặt đất hoặc dưới nước) hoặc các địa hình tự nhiên (như các bề mặt của vách đá), trong khi dây cáp được treo hoặc được nối với một kết cấu hoặc địa hình tự nhiên. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các tình huống mà ở đó dây cáp được sử dụng như biện pháp chính để dẫn vào, kéo ra hoặc đỡ và là biện pháp chính để chống rơi ngã.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc sử dụng các phương pháp dẫn cáp đối với các hoạt động giải trí, trồng cây, các phương pháp sửa chữa tháp chuông hoặc các hệ thống cứu người khẩn cấp, hoặc công tác cứu hỏa, các trường hợp khẩn cấp trong công tác giải cứu hoặc đối với việc huấn luyện giải cứu có sử dụng các kỹ thuật (dây giải cứu) dẫn cáp. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các hoạt động khác tương tự có lợi khi áp dụng nhiều nguyên tắc được đưa ra trong tiêu chuẩn, và cung cấp thực hành tốt cho các hoạt động nằm ngoài phạm vi áp dụng chính thức này.

CHÚ THÍCH: Đây là tiêu chuẩn đầu tiên trong bộ tiêu chuẩn về dẫn cáp sẽ được xây dựng.
 

Đính kèm

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,187
Bài viết
65,972
Thành viên
30,390
Thành viên mới nhất
tqhuong1996
Top