TCVN An toàn điện

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. TCVN 2295 - 1978 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn
2. TCVN 3145-1979 Khí cụ đóng ngắt mạch điện, điện áp đến 1000V (còn hiệu lực)
3. TCVN 3259-1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực
4. TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn
5. TCVN 4114-1985 Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V - Yêu cầu an toàn (còn hiệu lực)
cập nhật đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. TCVN 4115-1985 Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000V-Yêu cầu kỹ thuật chung
7. TCVN 4163-1985 Máy điện cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật (hết hiệu lực
8. TCVN 4726-1989 Kỹ thuật an toàn - Máy cắt kim loại yêu cầu đối với trang bị điện
9. TCVN 5180-1990 Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn
10. TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt (Hết hiệu lực)
cập nhật văn bản hết hiệu lực đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. TCVN 5556-1991 Thiết bị điện hạ áp - Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật (hết hiệu lực)
12. TCVN 6395-1998 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặt (hết hiệu lực)
13. TCXDVN 394: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện (Hết hiệu lực)
 

Đính kèm

scroll-topTop