TCVN An toàn điện

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. TCVN 2295 - 1978 Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộ và của trạm biến áp trọn bộ - Yêu cầu an toàn
2. TCVN 3145-1979 Khí cụ đóng ngắt mạch điện, điện áp đến 1000V (còn hiệu lực)
3. TCVN 3259-1992 Máy biến áp và cuộn kháng điện lực
4. TCVN 3620-1992 Máy điện quay - Yêu cầu an toàn
5. TCVN 4114-1985 Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V - Yêu cầu an toàn (còn hiệu lực)
cập nhật đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

 • TCVN_2295_1978.PDF
  440 KB · Lượt xem: 1,199
 • TCVN_3145_1979.PDF
  211.7 KB · Lượt xem: 730
 • TCVN_3259_1992.PDF
  240.4 KB · Lượt xem: 798
 • TCVN_3620_1992.PDF
  239 KB · Lượt xem: 819
 • TCVN_4114_1985.PDF
  525.4 KB · Lượt xem: 828

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
6. TCVN 4115-1985 Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000V-Yêu cầu kỹ thuật chung
7. TCVN 4163-1985 Máy điện cầm tay - Yêu cầu kỹ thuật (hết hiệu lực
8. TCVN 4726-1989 Kỹ thuật an toàn - Máy cắt kim loại yêu cầu đối với trang bị điện
9. TCVN 5180-1990 Pa lăng điện - Yêu cầu chung về an toàn
10. TCVN 5334-1991 Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt (Hết hiệu lực)
cập nhật văn bản hết hiệu lực đến ngày 16 tháng 8 năm 2015
 

Đính kèm

 • TCVN_4115_1985.PDF
  611.9 KB · Lượt xem: 610
 • TCVN_4163_1985.PDF
  2.6 MB · Lượt xem: 778
 • TCVN_4726_1989.PDF
  2 MB · Lượt xem: 784
 • TCVN_5180_1990.PDF
  399.2 KB · Lượt xem: 644
 • TCVN_5334_1991.PDF
  1.9 MB · Lượt xem: 675

Tairo

Cây công nghiệp
Bài viết
119
Nơi ở
Hochiminh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
11. TCVN 5556-1991 Thiết bị điện hạ áp - Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật (hết hiệu lực)
12. TCVN 6395-1998 Thang máy điện - Yêu cầu an toàn về cấu tạo lắp đặt (hết hiệu lực)
13. TCXDVN 394: 2007 Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện (Hết hiệu lực)
 

Đính kèm

 • TCVN_5556_1991.PDF
  780.5 KB · Lượt xem: 798
 • TCVN_6395_1998.PDF
  2.5 MB · Lượt xem: 775
 • TCXDVN 394_2007.pdf
  2 MB · Lượt xem: 2,754
scroll-topTop