TCVN về lấy mẫu và phân tích mẫu

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tiêu chuẩn Việt Nam lấy mẫu và phân tích mẫu:
 • Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu TCVN 4556 - 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng amoniac TCVN 4563 – 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng cặn TCVN 4560 – 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng nitrat TCVN 4562 – 88
 • và các phương pháp xác định pH, nitrit, COD, dầu mỡ, DO, Mn,..
 

Đính kèm

 • TCVN motruong.rar
  118.8 KB · Lượt xem: 11,982

dinhthuyhang

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có ai biết các tiêu chuẩn phân tích hàm lượng chất ô nhiễm trong khí thải không thế? Giúp mình với.
- TCVN 7241:2003 – Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thải.
- TCVN 7242:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) trong khí thải.
- TCVN 7243:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit flohydric (HF) trong khí thải.
- TCVN 7244:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HCl) trong khí thải.
- TCVN 7245:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ nitơ oxit (NOx) trong khí thải.
- TCVN 7246:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong khí thải.
- TCVN 7556-1:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 1: Lấy mẫu.
- TCVN 7556-2:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 2: Chiết và làm sạch.
- TCVN 7556-3:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 3: Định tính và định lượng.
- TCVN 7557-1:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 1: Quy định chung.
- TCVN 7557-2:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh.
- TCVN 7557-3:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ cadmi và chì bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa.
 

thuhiendn87

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
toi dang tim tai lieu nay, cam on ban rat nhieu. neu ban nao co cac SMEWW

Tiêu chuẩn Việt Nam lấy mẫu và phân tích mẫu:
 • Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo quản mẫu TCVN 4556 - 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng amoniac TCVN 4563 – 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng cặn TCVN 4560 – 88
 • Phương pháp xác định hàm lượng nitrat TCVN 4562 – 88
 • và các phương pháp xác định pH, nitrit, COD, dầu mỡ, DO, Mn,..
 

habac69

Cây công nghiệp
Bài viết
115
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có ai biết các tiêu chuẩn phân tích hàm lượng chất ô nhiễm trong khí thải không thế? Giúp mình với.
- TCVN 7241:2003 – Lò đốt chất thải y tế - Phương pháp xác định nồng độ bụi trong khí thải.
- TCVN 7242:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ cacbon monoxit (CO) trong khí thải.
- TCVN 7243:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit flohydric (HF) trong khí thải.
- TCVN 7244:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ axit clohydric (HCl) trong khí thải.
- TCVN 7245:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ nitơ oxit (NOx) trong khí thải.
- TCVN 7246:2003 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp xác định nồng độ lưu huỳnh dioxit (SO2) trong khí thải.
- TCVN 7556-1:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 1: Lấy mẫu.
- TCVN 7556-2:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 2: Chiết và làm sạch.
- TCVN 7556-3:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định nồng độ khối lượng PCDD/PCDF – Phần 3: Định tính và định lượng.
- TCVN 7557-1:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 1: Quy định chung.
- TCVN 7557-2:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 2: Phương pháp xác định nồng độ thủy ngân bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử hóa hơi lạnh.
- TCVN 7557-3:2005 – Lò đốt chất thải rắn y tế - Xác định kim loại nặng trong khí thải – Phần 3: Phương pháp xác định nồng độ cadmi và chì bằng đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và không ngọn lửa.Hiện nay, Bộ TNMT đạng dự thảo 10 thông tư hướng dẫn phương pháp lẫy mẫu, bảo quản và phân tích mẫu, các bạn theo giõi để cập nhật nhé, khi nào có hiệu lực mình sẽ upload lên. Dự kiến cuối năm nay sẽ có hiệu lực. Đã xin ý kiến góp ý của các sỏ ban ngành, cơ quan cmon
 
scroll-topTop