phần mềm quản lý rác thải thông minh

TÊN VÀ KÝ HIỆU CỦA CÁC QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115°C: QTKĐ:01-2016/BLĐTBXH

2. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu: QTKĐ:02-2016/BLĐTBXH

3. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế tồn trữ và nạp khí: QTKĐ:03-2016/BLĐTBXH

4.Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng: QTKĐ:04-2016/BLĐTBXH

5. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế: QTKĐ:05-2016/BLĐTBXH

6. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn chai chứa khí công nghiệp: QTKĐ:06-2016/BLĐTBXH

7. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bình chịu áp lực: QTKĐ:07-2016/BLĐTBXH

8. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh: QTKĐ:08-2016/BLĐTBXH

9. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cầu (Cầu trục, cổng trục, bán cổng trục, pa lăng điện): QTKĐ:09-2016/BLĐTBXH

10. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn cần trục tự hành: QTKĐ:10-2016/BLĐTBXH

11. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn bàn nâng: QTKĐ:11-2016/BLĐTBXH

12. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn nâng người: QTKĐ:12-2016/BLĐTBXH

13. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn pa lăng xích kéo tay: QTKĐ:13-2016/BLĐTBXH

14. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để nâng tải: QTKĐ:14-2016/BLĐTBXH

15. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời điện dùng để kéo tải theo phương nghiêng: QTKĐ:15-2016/BLĐTBXH

16. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tời tay: QTKĐ:16-2016/BLĐTBXH

17. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng hàng: QTKĐ:17-2016/BLĐTBXH

18. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn xe nâng người: QTKĐ:18-2016/BLĐTBXH

19. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng có người đi kèm: QTKĐ:19-2016/BLĐTBXH

20. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn vận thăng nâng hàng: QTKĐ:20-2016/BLĐTBXH

21. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện: QTKĐ:21-2016/BLĐTBXH

22. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy thủy lực: QTKĐ:22-2016/BLĐTBXH

23. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy chở hàng (dumbwaiter): QTKĐ:23-2016/BLĐTBXH

24. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang máy điện không có phòng máy: QTKĐ:24-2016/BLĐTBXH

25. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn và băng tải chở người: QTKĐ:25-2016/BLĐTBXH

26. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn sàn biểu diễn di động: QTKĐ:26-2016/BLĐTBXH

27. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn tàu lượn cao tốc: QTKĐ:27-2016/BLĐTBXH

28. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống máng trượt: QTKĐ:28-2016/BLĐTBXH

29. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đu quay: QTKĐ:29-2016/BLĐTBXH

30. Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống cáp treo chở người: QTKĐ:30-2016/BLĐTBXH
 
Top