Thắc mắc đăng kí lại chủ nguồn thải

cutamthat

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhờ ace xem và tư vấn giúp hộ em với.

Theo như bản đăng ký này, mỗi năm bên em đã đăng ký “ phoi, căn kim loại nhiễm thành phần nguy hại” có 300 kg/năm , còn “rác công nghiệp: thép phế liệu….” là 10.000kg/năm.

Thực tế, bên em hiện đang bán cho bên thu mua mỗi tháng khoảng 1.500kg phoi nhiễm dầu. Vậy bên thu mua phế liệu sau khi mua, họ tẩy dầu đi thì có được tính là “rác công nghiệp: thép phế liệu “ như bên em đã đăng ký hay không?

Nếu không được tính thì bên em sẽ phải đăng ký lại chủ nguồn thải?
 

bann11f

Cây ăn trái
Bài viết
98
Nơi ở
về Quảng Nam rùi
Website
www.vn-zoom.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn bán lại cho bên kia CTNH là đã sai rồi? thế bạn báo cáo thế nào với Chủ quản lý? Báo cáo của bạn có chứng từ xử lý của bên thu gom và xử lý cho bạn không?
Không phải bạn ơi. cái giá của chất thải đó cao hơn giá xử lý thì bên xử lý họ sẽ trả tiền lại cho mình thôi.
Còn nói là bán nhưng thực tế là thương lượng giữa 2 bên, còn hợp đồng thì vẫn là thuê họ xử lý.
 

ap.hadt

Cỏ 4 lá
Bài viết
67
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không phải bạn ơi. cái giá của chất thải đó cao hơn giá xử lý thì bên xử lý họ sẽ trả tiền lại cho mình thôi.
Còn nói là bán nhưng thực tế là thương lượng giữa 2 bên, còn hợp đồng thì vẫn là thuê họ xử lý.
Vậy họ xử lý xong thì cái đó coi như là chất thải công nghiệp thôi mà, họ có thể rửa rồi xử lý hỗn hợp sau khi xử lý là chất thải nguy hại là ok?. Nếu rảnh cứ add skype : do.ha036 chúng ta bàn luận. Hì
 

bann11f

Cây ăn trái
Bài viết
98
Nơi ở
về Quảng Nam rùi
Website
www.vn-zoom.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vậy họ xử lý xong thì cái đó coi như là chất thải công nghiệp thôi mà, họ có thể rửa rồi xử lý hỗn hợp sau khi xử lý là chất thải nguy hại là ok?. Nếu rảnh cứ add skype : do.ha036 chúng ta bàn luận. Hì
bó tay bạn luôn.
Đơn vị xử có chức năng xử lý CTNH thành cái gì là chức năng của họ, còn bạn ko có chức năng thì phải thuê họ xử lý chứ.
 
scroll-topTop