Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc khi thông tư 01/2012 hết hạn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bạn làm quản lý nhà nước về môi trường cho mình hỏi một chút, đến ngày 5/6 tới là hết hạn thông tư 01, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường không tiếp nhận hồ sơ nữa. những hồ sơ đã nhận trước ngày 5/6 thì sẽ tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, trong các căn cứ của công văn, quyết định thì cơ quan quản lý nhà nước có lấy thông tư 01 làm căn cứ nữa hay không? Khi phê duyệt đề án có lấy căn cứ thoogn tư 01 nữa không?
 
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo tôi đối với hồ sơ tiếp nhận trước ngày 5/6, khi kiểm tra, ra quyết định phê duyệt vẫn căn cứ thông tư số 01 vì khi cơ quan nhận hồ sơ thì TT 01 vẫn còn hiệu lực và các bước trình tự để phê duyệt vẫn thực hiện theo TT 01. Còn sau ngày 5/6 thì chắc phải chờ hướng dẫn tiếp của mấy anh trên bộ thôi, hoặc vẫn dùng theo NĐ 29 là lại bản cam kết hoặc ĐTM là ok.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

daibangxanh

Well-Known Member
#13

tnmtqb

New Member
#15
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nếu là hồ sơ đầy đủ theo quy định tại điều 5 thông tư Số: 01/2012/TT-BTNMT nộp trước ngày 5/6 thì Phòng thẩm định bình thường, còn nếu hồ sơ còn thiếu đến 15/6 mới hoàn thiện và nộp lại thì dừng không thẩm định. Nếu trường hợp của bạn là họ đã nộp hồ sơ đầy đủ trước 5/6, song nội dung, thể thức DABVMT cần chỉnh sửa bổ sung, sau đó họ nộp lại vào ngày 15/6 thì vẫn thẩm định bình thường
 

hoahong39

Administrator
#19
#20

Chủ đề mới

Top