thắc mắc về áp lực

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tại sao lại yêu cầu áp lực tại điểm bất lợi nhất của mạng lưới cấp nước là 10m cột nước
Bơm gồm hút và đẩy:simper:
Hút nghĩa là tạo áp suật bé hơn áp suất khí quyển để nứoc tự dâng lên.Khi hút đến mưc lí tưởng (chân không tuyệt đối) thì nước lên cao 10 m(vì cân bằng với Áp suất khí quyển là 1 At-mot-phe,760mmHg)
Nghĩa là hút thì có giới hạn 10m là cao nhất
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
scroll-topTop