Thắc mắc về Bộ lọc bông băo hòa

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các anh chị cho em hỏi một chút về "Bộ lọc bông bão hòa"(a filter of cotton wool saturated).Em chỉ biết nó được cấu tạo từ vôi,glyxerin,than củi.Đó là tất cả những gì em biết,xin cảm ơn anh chị rất nhiều,mong nhận được hồi âm sớm.

Search google thì ra cái bài viết này http://en.wikipedia.org/wiki/Respirator

Vậy cái mà bạn gọi là Bộ lọc bông bão hòa tên đầy đủ phải là: a filter of cotton wool saturated with lime, glycerin, and charcoal là bộ phận lọc dùng cho hô hấp nơi vùng có khí độc.
 
scroll-topTop