Thắc mắc về CKBVMT gấp

Joliexuangnghi

Hạt giống tốt
Bài viết
1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các ACE ơi giúp mình với! địa phương mình có cơ sở SX nước đá đã có CKBVMT theo TT05 rồi nhưng mà tên cơ sở trong CK (cơ sờ SX nước đá A) khác với tên cơ sở trong giấy phép sử dụng nươc dưới đất và giấy ATVSTP (Cơ sở SX nước đá B), ba loại giấy này cùng 1 chủ cùng 1 cơ sở cùng 1 giấy phép kinh doanh (Trần B). Có đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu điều chỉnh lại các tên cho giống nhau, bây giờ phải làm như thế nào đối với cái CKBVMT này (lập lại CK theo TT26 hay làm đề án theo TT01 hay làm VB đính chính tên cơ sở trong CK cũ) gấp gấp lắm ACE giúp dùm, phòng TNMT huyện em bó tay.
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào bạn, chỉ cần làm 1 công văn xin xác nhận đổi chủ hoặc do sai sót trong quá trình cấp giấy phép hoặc đã sang nhượng.
Một trường hợp mình đã gặp là ông chủ A bán xưởng cho ông chủ B. Ông chủ B gửi công văn xin xác nhận lại các giấy phép. Sau này UBND Huyện xác nhận đây là trường hợp/địa điểm đã có hồ sơ về môi trường.
 
scroll-topTop