Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc về công nghệ xử lý nước thải thuốc trừ sâu??

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thuốc trừ sâu quan trọng là có các mạch vòng khó phân hủy và gây ngộ độc với vi sinh. Một số tài liệu ghi một số công nghệ như sau:
nước thải --> phenton (oxi hóa) --> xử lý sinh học
Một số khác lại có công nghệ:
nước thải --> sinh học kỵ khí --> phenton --> hiếu khí
Vậy còn trường hợp nào nữa không, và theo kinh nghiệm thì nên xài công nghệ nào vậy bà con?
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Thuốc trừ sâu quan trọng là có các mạch vòng khó phân hủy và gây ngộ độc với vi sinh. Một số tài liệu ghi một số công nghệ như sau:
nước thải --> phenton (oxi hóa) --> xử lý sinh học
Một số khác lại có công nghệ:
nước thải --> sinh học kỵ khí --> phenton --> hiếu khí
Vậy còn trường hợp nào nữa không, và theo kinh nghiệm thì nên xài công nghệ nào vậy bà con?
keo tụ - quy trình AO -ozon hóa - Hấp thụ THT - lọc cát- khử trùng-----> đạt B qcvn24
 
Top