phần mềm quản lý rác thải thông minh

thắc mắc về hóa chất phải làm biện pháp ứng phó sự cố?

Bán ipad mini 1 16gb wifi only màu trắng

  • Như mới
  • Hà Nội
  • Xem: 5

1.700.000 đ

Seller address:
Chưa có (Lưu ý an toàn khi mua hàng)
kungfuyoga17
Ngày tham gia:
11/9/17
Total Products:
75
Thích đã nhận:
1

xq.cnmt

Ms. Xuân Quỳnh - 0903.758.543
#1
#6
#8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hóa chất nguy hiểm theo quy định của pháp luật phải có kho chứa. nếu không làm sẽ bị phạt theo quy định nghị định xử phạt 163/2013/NĐ-CP.
Nhưng hóa chất cty mình sử dụng không nằm trong danh mục hóa chất nguy hiểm? mà nó chỉ nằm trong PL VII Danh mục hóa chất cần phải xây dựng Biện pháp thôi, liệu có cần phải xây dựng kho chứa riêng k?
 
#12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
danh mục hóa chất phải xây dựng biện pháp là hóa chất nguy hiểm.
Theo NĐ số 26/BCT
- Phụ lục IV: DANH MỤC HÓA CHẤT NGUY HIỂM PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT VÀ THIẾT LẬP KHOẢNG CÁCH AN TOÀN".
- PHỤ LỤC VII: DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI XÂY DỰNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
 

HSE

Administrator
#13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo điều 4, thông tư 20/2013/TT-BCT có ghi:
Điều 4. Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất

Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất gồm các danh mục được quy định lại Phụ lục IV và Phụ lục VII của Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Thân!
 

hoahong39

Administrator
#20
Top