Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thắc mắc về HTXLNT

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang vận hành HTXLNT cho một KCN nhưng kinh nghiệm còn ít, nên có rất nhiều thăc mắc nhơ mọi người giải đáp.
- XLNT bằng hóa chất keo tụ PAC có mục đích gì?
- Bể tuyển nổi có mục đích gì?
- Làm sao để biết được vi sinh trong bể thiếu khí và hiếu khí nhiều hay it?
Mong mọi người giúp đỡ.
 
Top