Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc về lưu lương thải của nước thải bệnh viện trong HTXL

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
mình dang làm đồ án chuyên ngành về xử lí nước thải, trong đề tài có cho thông tin là bệnh viện 400 giường, tiêu chuẩn thải la 450 lít trên 1 giường. mình thác măc không biết lưu lương thải của cả bệnh viện phải tính là lưu lượng của 400 giường rồi có nhân với hệ số phục vụ nữa không hay 450 lít là cả tiêu chuẩn của bện nhân và người phục vụ rồi? lảm sao bây giờ? :022:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
022:mình dang làm đồ án chuyên ngành về xử lí nước thải, trong đề tài có cho thông tin là bệnh viện 400 giường, tiêu chuẩn thải la 450 lít trên 1 giường. mình thác măc không biết lưu lương thải của cả bệnh viện phải tính là lưu lượng của 400 giường rồi có nhân với hệ số phục vụ nữa không hay 450 lít là cả tiêu chuẩn của bện nhân và người phục vụ rồi? lảm sao bây giờ?
Lấy đâu ra con số 450 vậy bạn, có thể chỉ hộ mình nguồn được ko?
Thanks.
 
Top