Ứng dụng Gom Rác GRAC

Thắc mắc về nồng độ N quá trình xử lý nước thải từ nhà máy sản xuất bột ngọt

hany88

New Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Các bác nào coókinh nghiệm về vấn đề này thảo luận cùng e với ah.
e đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải có nồng độ như sau:
COD=27000mg/l,BOD=10500mg/l, NH4+=11000mg/l,P=0,1mg/l, pH=5
pha loãng nước thải trước khi xử lý.
Quy trình như sau: bể điều hoà -uasb -anoxic- aerotank-lang- khu trung.
Tuy nhiên, nồng độ nito quá cao. Phai làm để Giảm nồng độ nito trước khi vào bể Uasb vậy các bác?
Có ai giúp e ko??????????:30:
 
Top