Thắc mắc về QCVN11:2012/BCT về mức rủi ro chấp nhận được trong định lượng rủi ro

HSE

Cây công nghiệp
Bài viết
296
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
cả nhà giải đáp giùm em về cái ký hiệu mức độ rủi ro trong QC với?
Theo như quy chuẩn thì mức rủi ro 1.00E-0 là khả năng xảy ra rủi ro tử vong 1 người/năm. Vậy : 1.00E-06 là khả năng xảy ra rủi ro tử vong 1 người /năm, vậy còn " 06" ở sau đuôi có ý nghĩa gì vậy nhỉ? Tương tự với 5.00E-05,1.00E-04, vv...? :018:
 
scroll-topTop