Thắc mắc về Sổ Đăng ký chủ nguồn CTNH

nguyenvanluan1210

Cỏ 3 lá
Bài viết
48
Nơi ở
Hai dương

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn đọc kỹ thông tư 12/2011 về Quản lý CTNH thì rõ.
- Thay đổi giám đốc thì không phải đăng ký lại sổ chủ nguồn thải.
- Đăng ký lại sổ chủ nguồn thải khi:
+ Thay đổi về loại CTNH.
+ Tăng số lượng CTNH từ 15% trở lên.
+ Thay đổi tên công ty (chủ nguồn thải) hoặc thay đổi địa điểm công ty (cơ sở phát sinh CTNH)
==> Bạn phải đăng ký lại Sổ chủ nguồn thải.
 
scroll-topTop