Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thắc mắc về thông tư 27 công tác huấn luyên an toàn lao động?

hoahong39

Administrator
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin phép mở TOPIC này để mọi người cùng nhau mổ xẻ vấn đề này
Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH : Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
1) Người làm ở Nhà nước với người làm doanh nghiệp khác gì? mà sao qui định giảng viên phải có 5 năm đối với người AT ở nhà nước và 7 năm đối với làm AT ở doanh nghiệp + giấy chứng nhận giảng viên????
2) Vậy làm nhà nước thì khỏi cần giấy chứng nhận giảng viên????????
download thông tư tại đây:)
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=25926
 
Top