Thắc mắc về thông tư 27 công tác huấn luyên an toàn lao động?

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin phép mở TOPIC này để mọi người cùng nhau mổ xẻ vấn đề này
Thông tư 27 /2013/TT-BLĐTBXH : Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
1) Người làm ở Nhà nước với người làm doanh nghiệp khác gì? mà sao qui định giảng viên phải có 5 năm đối với người AT ở nhà nước và 7 năm đối với làm AT ở doanh nghiệp + giấy chứng nhận giảng viên????
2) Vậy làm nhà nước thì khỏi cần giấy chứng nhận giảng viên????????
download thông tư tại đây:)
http://yeumoitruong.vn/forum/showthread.php?t=25926
 
scroll-topTop