Thắc mắc về tuần hoàn bùn Aerotank - Anoxic - Bể chứa bùn

lehanhspk

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Bình Phước
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn,
Mình có 1 sơ đồ tuần hoàn bùn (không đề cập tới tuần hoàn nước) liên quan tới bể thiếu khí - hiếu khí nên muốn tham khảo ý kiến các bạn như sau :
SDCN : Bể gom -> Điều hòa -> Thiếu khí -> Hiếu khí -> lắng 2(bùn từ bl2-> chứa bùn) -> khử trùng
1. Bùn tuần hoàn từ bể lắng 2 về bể thiếu khí có khác biệt gì ko so với việc tuần hoàn từ bl2 về hiếu khí ???
2. Bùn từ bể lắng 2 bơm toàn bộ về bể chứa bùn, sau đó từ bể chứa bùn mới bơm đi tuần hoàn, như vậy có ảnh hưởng gì ko???
 

hoahiep

Cây đầu làng
Bài viết
633
Nơi ở
Nha Trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
1. theo sơ đồ của bạn thì bơm bl2 về thiếu khí hay hiếu khí cũng chả khác j nhiều, nếu bơm về thiếu khí thì tăng khử nitrat thêm, xáo trộn bùn, nước trước khi vào hiếu khí như dạng degester.
2. đưa bùn về bể chứa để cô đặc sẽ giảm công suất bơm, tránh các sự cố về bùn ảnh hưởng tới nước đầu ra nhưng tốn điện
 
scroll-topTop