Thắc mắc về vận tốc tối thiểu trong thoát nước

unbroken

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Ninh bình
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bác cho em hỏi: khi tính toán thoát nước thải thì người ta tính cho lưu lượng lớn nhất. và vận tốc để tránh lắng cặn phải lớn hơn V min. Em muốn hỏi những lúc để hệ thống có Qmax như thế rất hiếm tức là những lúc khác vận tốc gần như k qua được Vmin --> lắng cặn sẽ sẩy ra ???

1 điều nữa em muốn hỏi khi thiết kế giếng thăm, giếng thu nước thải, nước mưa thì có nên bố trí để thu cặn không vì như lý luận ở trên thì có lắng cặn. ??

Các bác nhiệt tình vào thảo luận
 
scroll-topTop