Thắc mắc về việc Lập DTM hay Đề án BVMT chi tiết?

songsong1705

Mầm xanh
Bài viết
16
Nơi ở
ca mau
Sửa lần cuối:

congiola_kancha

Mầm xanh
Bài viết
10
Nơi ở
Tp. Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo Điều 10 Thông tư 26 - hướng dẫn thực hiện ND29/2011/NĐ-CP,
1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường bao gồm:
a) Dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 và mục 145 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP; dự án có tên gọi khác nhưng có tính chất, quy mô tương đương các dự án có thứ tự từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;
b) Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký, xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường hoặc xác nhận bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc phê duyệt, xác nhận đề án bảo vệ môi trường tới mức tương đương với các đối tượng từ mục 1 đến mục 143 Phụ lục II Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;
c) Đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 35 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.
2. Thời điểm lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP.

http://www.lapduan.com.vn/
 

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Điều 12, nghị định 29: Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và trách nhiệm của chủ dự án trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường phải lập lại trong các trường hợp sau đây:
a) Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
b) Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường;
c) Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra.
 

FreezeDragon

Hạt giống tốt
Bài viết
2
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn cho mình hỏi về điều 12, nghị định 29/2011/NĐ-CP 3 vấn đề:
1. Là thay đổi công suất ở đây là bao nhiêu % thì phải lập lại ĐTM?
2. Gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường nghĩa là tăng về số lượng hay chất?
3. Trường hợp mình lắp thêm dây chuyền để sản xuất thêm sản phẩm khác nhưng không thay đổi về công nghệ, không phát sinh chất thải mới thì có cần lập lại ĐTM hay không?
Cảm ơn bạn.
 

jujununi11

Cây công nghiệp
Bài viết
121
Nơi ở
Yên Bái
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo mình thì đối với trường hợp sát nhập này thì không cần lập ĐTm và Đề án bảo vệ môi trường với các lý do sau:
- Việc sát nhập 3 nhà máy thành 1 nhà máy nhưng không thay đổi quy mô, công suất của từng nhà máy con và nhu cầu nguyên liệu xử dụng. Việc thay đổi ở đây chỉ là chủ sở hữu các nhà máy. Từ ông A sang ông B. Như vậy chỉ cần bổ sung hợp đồng chuyển nhượng vào hồ sơ môi trường là OKE.
- Nếu thực hiện thì không có danh mục cho các đối tượng này. Vì 2 nhà máy được xát nhập kia đã có ĐTM và đã đi vào hoạt động. Như vậy khi chuyển giao quyền sử dụng, kinh doanh cho các đơn vị khác thì không cần phải làm lại ĐTM vì nếu có làm thì cũng không có hướng dẫn cho các đối tượng này.
Còn về ý kiến về điều 12, nghị định 29/2011/NĐ-CP thì mình hiểu như sau:
- Thay đổi công suất ở đây không có quy định bao nhiêu % mà hiểu là tăng hoặc giảm công suất của nhà máy thôi. (đã tăng hoặc giảm thì nó cũng phải tương đối chứ tăng giảm 5-10% thì tăng giảm làm gì).
- Gia tăng mức độ tác động sấu đến môi trường ở đây là nồng độ và tải lượng/đơn vị thời gian.
- Trường hợp lắp thêm dây truyền để sản xuất nhưng không thay đổi về công nghệ, không phát sinh chất thải mới vẫn phải lập ĐTM bổ sung. Do có thay đổi về công suất nhà máy.
 

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop