Thảm Họa Tràn Dầu Vịnh Mexico

S

sithdathvader

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
This was the most emotionally disturbing video I have ever done!
A flight over the BP Slick Source where I saw at least 100 Dolphins in the oil, some dying. I also photographed a Sperm Whale covered in oil all around it's blow hole.
Please spread this around the world. Send me any links to places it gets posted so I can follow.
I want to piss off the world. Who will answer for these gentle creatures?Một chuyến bay trên các nguồn dầu tràn nơi mà tôi nhìn thấy ít nhất 100 con cá heo trong dầu, một số con đã chết. Tôi cũng đã chụp ảnh được một con cá voi nhà táng trong dầu bao phủ xung quanh lỗ thổi của nó là dầu.
Xin vui lòng lan tin này khắp nơi trên thế giới.
Ai sẽ trả lời cho những sinh vật hiền lành này?
 
  • Thread starter sithdathvader
  • Ngày gửi
scroll-topTop