Tham khảo về một mô hình CLB

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài này mang tính chất tham khảo và học tập


Tôn chỉ mục đích hoạt động, nội qui điều lệ và cơ cấu tổ chức của HAAC
ĐIỀU LỆ​


I. TÔN CHỈ - MỤC ĐÍCH

1- Tên gọi chính thức
Câu Lạc Bộ Thiên Văn Nghiệp Dư Thành Phố Hồ Chí Minh. Viết gọn là CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP.HCM
Tên giao dịch tiếng Anh: Hochiminh City Amateur Astronomy Club. Viết tắt HAAC.


2- Tính chất
Tổ chức phi lợi nhuận, tự nguyện của những người yêu thiên văn tại TP HCM nói riêng và mở rộng ra phạm vi cả nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

3- Tôn chỉ, mục đích
- Là nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu thiên văn để cùng học hỏi, trao đổi kiến thức, tài liệu và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiên văn học tại TP Hồ chí Minh.
- Phổ biến kiến thức và tình yêu với môn thiên văn trong mọi giới, đặc biệt là giới trẻ, HS,SV. Góp phần xây dựng nền tảng kiến thức về thiên văn học trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam
- Mở rộng quan hệ hợp tác, học hỏi, giao lưu với các tổ chức thiên văn trong và ngoài nước để góp phần xây dựng và mở rộng cộng đồng yêu thiên văn ở Việt Nam cũng như giới thiệu hình ảnh của cộng đồng yêu thiên văn Việt Nam với bạn bè thế giới.

4- Mục tiêu hướng tới:
Trở thành một tổ chức Thiên Văn có uy tín ở Việt Nam và Quốc Tế.
- Là nơi tìm đến tin cậy của những người yêu thiên văn trên cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng.
- Bảo trợ, tài trợ và tư vấn cho chương trình phổ biến kiến thức thiên văn trong học đường, các dự án nghiên cứu về thiên văn của tổ chức, cá nhân.
- Tham dự, thuyết trình tại các buổi hội thảo về thiên văn, vật lý thiên văn trong nước.
- Là đại diện của Việt Nam tham dự các buổi hội thảo về thiên văn Quốc tế.
- Là đại diện chính thức nhận được sự tài trợ của các tổ chức hiệp hội cho mục đích phổ biến thiên văn học ở Việt Nam.

II. THÀNH VIÊN CỦA CÂU LẠC BỘ

1- Đối tượng tham gia
Tất cả mọi người yêu Thiên văn, tuổi từ 12 trở lên, không phân biệt giới tính, nơi cư trú, quan điểm chính trị, tôn giáo…đồng ý với Bản Điều lệ này, đều có thể đăng ký gia nhập và nhận thẻ Thành viên CLB.

2- Thành viên
a. Thành viên chính thức: Các Thành viên cư trú, làm việc tại TP HCM, có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB và được hưởng đầy đủ các quyền lợi từ CLB.
b. Thành viên không chính thức (cộng tác viên): Các thành viên ở tỉnh khác, ở nước ngoài hay ở TP.HCM nhưng không có điều kiện tham gia đầy đủ các hoạt động của CLB như thành viên chính thức .
c. Thành viên Danh dự: Các chuyên gia, thầy cô giáo, những người quan tâm đến hoạt động thiên văn và bảo trợ cho CLB.

3- Quyền lợi và trách nhiệm của các thành viên
a. Quyền lợi:

• Ðược tham gia các hoạt động của CLB, thảo luận và biểu quyết mọi công việc của CLB theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
• Học hỏi và tìm hiểu thêm về kiến thức thiên văn từ các thành viên khác của CLB, các nhà nghiên cứu Thiên văn, từ tài liệu CLB cung cấp.
• Được cung cấp thông tin, và hướng dẫn kịp thời đối với các hiện tượng thiên văn sắp xảy ra.
• Được sử dụng thư viện sách, thiết bị dụng cụ hỗ trợ quan sát của CLB.

b. Nghĩa vụ

• Tôn trọng điều lệ của CLB
• Đóng hội phí đầy đủ theo mức do Ban chấp hành CLB quy định đối với thành viên chính thức.
• Tích cực tham gia các hoạt động của CLB, góp phần làm tăng uy tín cho CLB.
• Chia sẻ kiến thức của mình với những người xung quanh.

III. TỔ CHỨC CỦA CLB

1- Chủ nhiệm CLB
Là người đại diện chính thức của CLB, được bầu chọn với nhiệm kỳ 1 năm tại buổi Sinh hoạt đầu năm của CLB. Chủ nhiệm CLB có trách nhiệm định hướng và tổ chức các hoạt động của CLB.

2- Ban Quản trị CLB
Các thành viên tích cực, được bầu chọn để phụ trách các lĩnh vực hoạt động chuyên môn của CLB. Gồm có :

i. Nhóm Kiến thức : Thu thập, biên soạn các TL và tổ chức phổ biến kiến thức về TVH.

ii. Nhóm Đối ngoại : Quan hệ ngoại giao hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước .

iii. Nhóm Kỹ thuật : Hỗ trợ về các mặt kỹ thuật cho CLB như sử dụng chế tạo các dụng cụ mô hình giảng dạy, trang thiết bị, kính thiên văn ..

iv. Nhóm Tổ chức : Quản lý thành viên, công tác hậu cần, tổ chức các buổi hội thảo sinh hoạt của CLB, các hoạt động gây quỹ của CLB.

Chủ nhiệm và các TV Ban quản trị CLB có trách nhiệm lập và thực hiện các Mục tiêu và Kế hoạch hành động cụ thể nhằm xây dựng CLB ngày càng lớn mạnh hơn.
Các Thành viên trong CLB, tùy theo sở thích, khả năng và nhiệt tình, có thể tham gia hoạt động trong các nhóm chuyên môn này.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CLB.

Các hình thức sinh hoạt của CLB tùy theo tình hình phát triển của CLB cũng như phù hợp nhu cầu của đa số thành viên mà có thê thay đổi cho phù hợp.
Hiện nay các hình thức sinh hoạt được đề nghị:

1- Sinh hoạt định kỳ:
- Thời gian sinh hoạt mỗi tháng 01 lần.
- Nội dung sinh hoạt:
o Các vấn đề hoạt động của CLB.
o Trao đổi các kiến thức về thiên văn. Các chủ đề sẽ do các thành viên đăng ký trước và tổ chức thuyết trình, trao đổi. Ngoài ra, CLB còn liên hệ với các thầy cô giáo giảng dạy môn thiên văn, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học đến giao lưu và trao đổi với các thành viên CLB.

2- Sinh hoạt ngoại khóa:
Thực hành Quan sát Thiên văn.
- Thời gian sinh hoạt: Thời gian sinh hoạt cơ bản tổi thiếu 03 tháng 01 lần. Ngoài ra cũng sẽ có những buổi sinh hoạt ngoại khóa khác khi có sự yêu cầu của các thành viên hay khi có những hiện tượng thiên văn đáng chú ý.
- Nội dung sinh hoạt:
o Quan sát các hành tinh, các tinh vân, cụm sao trên bầu trời, xác định các chòm sao, quan sát các hiện tượng thiên văn ...
o Kiểm tra lý thuyết thông qua các quan trắc trên thực nghiệm.
o Chụp các ảnh thiên văn.

3- Tổ chức các buổi Phổ biến kiến thức Thiên văn cho cộng đồng, tham gia các hội thảo về thiên văn ...

V. Tài chính của CLB

1- Nguồn thu:
- Hội phí.
- Tiền và hiện vật do các tổ chức, cá nhân ủng hộ.
- Tiền thu được từ việc bán các sản phẩm của CLB tạo ra.
- Thu từ các nguồn thu khác.
2- Nguồn chi:
- Các hoạt động của CLB, các dự án khả thi của thành viên.
- Tài trợ cho chương trình phổ biến kiến thức thiên văn trong học đường, các dự án nghiên cứu về thiên văn của tổ chức, cá nhân.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
II-Ban Chủ Nhiệm CLB của nhiệm kì mới sau khi được các thành viên bầu chọn:

- Cố vấn CLB:
+ Anh Lê Quang Thủy: nick forum: lequangthuy
+ Anh Vũ Anh: nick forum: Canis Major

- Chủ nhiệm CLB: Nguyễn Anh Tuấn (1981) YM: fairydream81 ĐT: 0989.071359

Các nhóm hoạt động theo chức năng của CLB

1- Nhóm Tổ Chức - Đối Ngoại:
Nhiệm vụ:
- Quản lý thành viên, công tác hậu cần, tổ chức các buổi hội thảo sinh hoạt của CLB, các hoạt động gây quỹ của CLB.
- Quan hệ ngoại giao hợp tác với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước
Các thành viên quản lý nhóm:

Mảng tổ chức

- Nguyễn Trần Nhật Hạ(1984) : nick forum: nhatha4884 YM: bupbenhatha ĐT: 0902479976
- Mai Hoàng Bảo Nguyên(1980) : nick forum : orionstar YM: nguyenmhb

Mảng đối ngoại

- Huỳnh Ngọc Long(1988) : nick forum: huynh_ngoc_long_88 YM: huynh_ngoc_long_88 ĐT:0905786389
- Huỳnh Phương Loan(1984) : nick forum: luna YM: huynhphuongloan ĐT: 0983506239
- Hồ Nhật Huy(1991): nick forum: metallicr

2- Nhóm Kỹ Thuật:
Nhiệm vụ:
Hỗ trợ về các mặt kỹ thuật cho CLB như sử dụng chế tạo các dụng cụ mô hình giảng dạy, trang thiết bị, kính thiên văn ..
Các thành viên quản lý nhóm:
- Đặng Thế Phúc(1987) : nick forum: dangthephuc YM: dangthe_phuc
- Nguyễn Trần Quốc Dũng(1987) : nick forum: ntqd

3- Nhóm Kiến Thức:
Nhiệm vụ:
Thu thập, biên soạn các tài liệu và tổ chức phổ biến kiến thức về TVH.
Các thành viên quản lý nhóm
- Vương Hoàng Huấn(1985): nick forum: kaluza YM: kaluza_2004
- Thừa Thiên(1987) nick forum: skypopu YM: skypopu87
- Nguyễn Đình Đôn(1989): nick forum: orion YM: orion_don

4- Nhóm quản lý web và forum
Nhiệm vụ:
Quản lý website forum về nội dung và kỹ thuật
Các thành viên quản lý nhóm:
- Nguyễn Anh Tuấn
- Mai Hoàng Bảo Nguyên
- Hồ Nhật Huy
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Đăng ký đồng phục và thẻ thành viên CLB (Mẫu trang 1) Tin vui cho tất cả các bạn là thành viên CLB Thiên Văn Nghiệp Dư Tp HCM, sau một thời gian chuẩn bị, vào cuối tháng 4 này sẽ phát hành thẻ thành viên và đồng phục cho CLB dần dần đưa CLB chúng ta ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Đây là mẫu thẻ CLB sắp phát hành:
Chi phí dự kiến là 100.000 VNĐ bao gồm tiền làm thẻ, áo đồng phục của CLB và tiền hội phí cho 3 tháng.

Ngay bây giờ bạn các bạn hãy đăng ký số lượng áo, size và loại áo (nam,nữ) để CLB dễ dàng hơn trong việc đặt áo.

Mẫu áo:
Nền xanh đen, viền cam, logo thêu ở ngực trái, ống tay áo trái thêu dòng chữ " CLB Thiên Văn Nghiệp Dư TP.HCM"

Ảnh này đã được làm nhỏ lại. Bấm vào đây để xem kích thước thật 800x569.


Ảnh này đã được làm nhỏ lại. Bấm vào đây để xem kích thước thật 800x563.


Ảnh này đã được làm nhỏ lại. Bấm vào đây để xem kích thước thật 800x563.


Các bạn làm thẻ thì nhớ nộp kèm 1 tấp hình 2x3 với nền trắng nhé. Các bạn chụp kỹ thuật số và gửi qua email CLB nhé.

Các bạn còn chờ gì nữa hãy nhanh tay lên nào.
 
scroll-topTop