Miền bắc Thành Lập ĐỘI BÓNG-YMT khu vực Hà Nội nào, nhào vô , nhào vô

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau một thời gian lang thang trên Y Mờ Tê - YMT và theo dõi một số buổi ọp lai thì thấy thế này, các environmenter chỉ tập trung vào nhậu nhẹt và sau buổi hôm đó giải tán ai về nhà nấy, chả đọng lại được mấy , rồi đến cả năm sau mới gặp lại thì coi như mới ha ha. Do đó tui có ý tưởng thành lập một đội bóng gồm các thành viên đang hoạt động về lĩnh vực môi trường ở khu vực Hà nội hoặc những bạn đang sống và làm việc trên địa bàn Hà nội, với mục đích nâng cao sức khỏe cho các Nhà môi trường :40::40:, tăng cường mối giao lưu quan hệ trong nghề nghiệp, tránh xa nhậu nhẹt bia rượuha ha. Ai có tham gia được thì đăng ký tham gia làm đội bóng giao lưu nào.

----
 
#6
Top