Thành phần nguy hại có trong bùn thải nhà máy sản xuất giấy vệ sinh, tissue từ giấy phế liệu

Hong tam

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
Vũng Tàu
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh chị em tư vấn cho em các thông số nguy hại cần phân tích trong bùn thải của nhà máy sản xuất giấy từ giấy phế liệu.
(QC 07:2009 thì em biết rùi nhưng nhiều thông số quá không biết chọn thông số nào, còn rà soát thành phần nguyên vật liệu, hóa chất để chọn thì trong các MSDS cũng không nêu cụ thể chất sử dụng, đặc biệt là các chất hữu cơ)
 
scroll-topTop