Thành phần tham gia cuộc thi - Thông tin chính thức

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thành phần tham gia cuộc thi - Thông tin chính thức

Đối với học sinh – phải có giấy giới thiệu hoặc giấy xác nhận của trường đang học. Là thành phần ưu tiên nên sẽ được cộng 1đ trên thang điểm 10

Đối với sinh viên – phải có giấy giới thiệu của khoa hoặc trường đang học. Là thành phần ưu tiên nên được cộng 0,5đ trên thang điểm 10.

Đối với người đi làm phải có giấy xác nhận hoặc giấy giới thiệu của cơ quan đang làm việc.

Đối với thí sinh ở xa thì có thể gửi phim, thư về địa chỉ email: yeumoitruong2010@gmail.com. Nếu nhận được email thì chúng tôi sẽ phản hồi lại với nội dung đã nhận được email. Lưu ý: chỉ sử dụng cho vòng loại.

Số lượng thí sinh tham gia: không giới hạn

Các bạn nào có ý kiến khác thì phản hồi lại vì đây là nội dung chưa chính thức.

 
scroll-topTop