Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Thảo luận theo chủ đề?

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Các bác à. Em vừa nghĩ ra, mình nên thảo luận theo chủ đề hàng tuần thì có vẻ ổn hơn đó. Mỗi tuần sẽ là một chủ đề về hệ thống xử lý nước thải, bóc tách từng phần và cùng nhau thảo luận.
Mình nghĩ làm như vậy thì việc thảo luận tập trung hơn và hiểu biết nhiều hơn.
Các bác cho ý kiến nhé.
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cũng là một kiến nghị hay. Nhưng theo mình nên thảo luận theo từng đề mục trên nhứng chủ đề lớn riêng theo hàng ngày. Nếu ai cần thảo luận đề mục nào trong chủ đề lớn thì vô chủ đề lớn đó thảo luận theo những đề mục nhỏ mà mình quan tâm mà thảo luận. Trong mỗi chủ đề lớn thì có những đề mục nhỏ riêng,...
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Cũng là một kiến nghị hay. Nhưng theo mình nên thảo luận theo từng đề mục trên nhứng chủ đề lớn riêng theo hàng ngày. Nếu ai cần thảo luận đề mục nào trong chủ đề lớn thì vô chủ đề lớn đó thảo luận theo những đề mục nhỏ mà mình quan tâm mà thảo luận. Trong mỗi chủ đề lớn thì có những đề mục nhỏ riêng,...
Cái này hình như diễn đàn đang áp dụng mà :045:, còn ý kiến bạn phuong cũng rất hay, nhưng cái khó ở chỗ, mỗi người mỗi việc, động đến đâu thì đi tìm đến đó, nên cứ có thắc mắc gì là nhảy vào chỗ có liên quan mà thảo luận liền, chứ cứ bàn theo từng chủ đề, chờ cho đến chú đề mình chắc sách cặp ra đi khỏi cty quá:infatuated:
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thì tất nhiên là đụng đâu thì phải hỏi đó rồi.
Nhưng mình vẫn kêu gọi thảo luận theo chủ đề, mỗi chủ đề làm một bộ phận hay thiết bị trong sơ đồ công nghệ xử lý.
Làm như thế này thì các bác Mod cũng hơi vất nhưng anh em thì anh cũng thích và nhất là các anh em đang mài đũng quần trên ghế nhà trường.:welcome::welcome:
 
Top